84. sz. főút Sárvár elkerülő

A meglévő útvonal Sárvár-Hegyközség területén keresztülhaladva a 8439-8451.j. összekötő utak csomópontja után a Rába folyó árterületét, illetve a Rába folyót keresztezve éri el Sárvár város belső területét, majd a belvárosban a Nádasdy vár mellett halad el. A meglévő útszakasz a belvárosban szűk környezetben, városi kötöttségek között, több jelzőlámpás csomóponton halad keresztül. A város belső területét elhagyva külön szinten keresztezi a MÁV Celldömölk - Szombathely vasútvonalat, majd nyugodt vonalvezetéssel halad Rábapaty-Sopron irányába. A belváros tehermentesítésére kiépült egy városi belső tehermentesítő út, mely nagy részben családiházas beépítésű területen, illetve részben iparterület jellegű területen halad keresztül. A belső tehermentesítő út kapacitása is kevés nyári csúcsidőben.

 

A tervezett 84. sz. főút Sárvár várost elkerülő szakasza Vas megyében, Sárvár város külterületén, illetve rövid szakaszon Sitke község közigazgatási területén halad.

 

A várost elkerülő útszakasz teljes hosszon, a 60+000-65+000 km sz. között külterületen halad keresztül, lakott területtől 350-500 m távolságra. Az elkerülő útszakasz erdő- és mezőgazdasági területeket érint. Az elkerülő úton a Pápai út keresztezésénél körforgalmú csomópont létesül, a Kenyeri-Osstfyasszonyfai útnál szintbeni csomópont készül a főirányokból balra forduló sávval, a Szennyvíztisztító telep bekötőútjánál egyszerű útkeresztezés épül ki, míg a meglévő nyomvonalhoz csatlakozásnál a meglévő út ráfordításával épül ki szintbeni csomópont a fő- és mellékirányból is balra, illetve jobbra forduló sávval. Ez a csomópont a majdani 88. sz főút várost elkerülő szakaszának kezdő csomópontja. A mellékirány csatlakoztatása megfelel a majdani 88. sz. út tengelyének.

 

Az elkerülő út műtárgyak kiépítésével keresztezi a Csörnöc-Herpenyő holtágat és a Vágóhíd árkot (áteresz), valamint a Rába árteret, Rába folyót, Gyöngyös patakot, és a Szaput árkot (híd), melyek közül legjelentősebb a Rába folyó és az ártéri nyílások hídja.

 

Az elkerülő út hegyes szögben (30º), külön szinten felüljáró kiépítésével keresztezi a MÁV Celldömölk – Szombathely vasútvonalat, mely jelenleg egyvágányú, távlati fejlesztés szerint kétvágányú.

A tervezett útszakasz hossza 5,5 km, a hosszrövidülés 526 m.

Fontosabb referenciák