65._sz._főút_négynyomúsítása_81,9-83,0_km_sz._között

A 65 sz. út 81+900 km szelvények között négynyomúsítást végeztünk, parkolók kiépítésével és csapadékelvezetéssel. 

A csatorna fektetése közben feltárt közművezetékek (szennyvízcsatorna, gázvezeték) mélységi elhelyezkedéseik miatt nem tették lehetővé a tervezett csatorna mélység betartását, így szükségessé vált a csatorna mélyebb szintre való megépítése.

Fontosabb referenciák