Minőségpolitika

A TURA-Terv Kft. stabil működésre, megrendelőkörének szélesítésére, a megrendelői igények kielégítésére és a gazdasági eredmé-nyességének megvalósítására törekszik. Irányítási rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy vevőcentrikus legyen, valamint szervesen kapcso-lódjon egyéb szabályozásainkhoz, így a tervezési, számviteli, környezetirányítási és egyéb rendszerekkel szoros egységet valósítson meg.

Tevékenység

Úttervezés
 • autópályák, autóutak
 • kül, - és belterületi közutak
 • forgalmi csomópontok
 • forgalomtechnika
 • forgalmi kiszolgáló létesítmények

Vízépítés, vízi közművek
 • vízellátás, csatornázás
 • csapadékvíz-elvezetés
 • vízjogi létesítési engedélyezési tervek készítése

Vasutak tervezése, vasútüzem
Műtárgy tervezés
Környezetvédelem
Geodézia
 • földmérői tevékenység
 • területrendezés
 • területigénybevételi tervek, művelésiág-változási tervek készítése

Közmű tervezés
 • közmű tanulmány készítése, egyeztetés a közműszolgáltatókkal, nyilatkozatok beszerzése
 • közműkiváltások tervezése
 • elektromos közművek tervezése

Egyéb
 • tervellenőrzés
 • építési engedély beszerzése
 • költség-haszon elemzés
 • költségbecslés
 • tender